Lords of Metal
Arrow Lords of Metal

Review policy

Check below for the English version of our review policy.

Wij accepteren in principe geen fysiek promotie materiaal, tenzij in overleg aangeboden.

Voor wat betreft digitaal promotie materiaal hebben de onderstaande en/of vergelijkbare systemen de absolute voorkeur:

 • iPool
 • Haulix
 • Hear The Music

Het staat je uiteraard vrij om ons promo materiaal aan te bieden via .rar en/of .zip files, soundclouds, bandcamps, dropboxes en aanverwante bronnen, maar die gaan op de plank en daar wordt pas naar gekeken als alle andere promo’s bekeken zijn. Als er nog tijd en ruimte is. Wij reviewen geen online streams, ongeacht de soort muziek. Vanwege het enorme maandelijkse aanbod aan promo materiaal is het voor ons ondoenlijk om alles te recenseren, dus download uitnodigingen onze kant uit sturen zijn geen garantie voor een review.

Als je ons materiaal ter review aanbied, zorg er dan voor dat er in de mail het onderstaande vermeld staat:

 • Contactgegevens
 • Alle relevante website, facebook en andere social media URL’s
 • Titel release en release datum
 • Korte en zakelijke omschrijving van de muziek
 • Locatie van het promo materiaal

Belangrijk: maak van je review aanvraag geen zoekplaatje. Correspondentie waarin relevante informatie ontbreekt wordt niet in behandeling genomen.

 • Arrow_Lords Of Metal is een HARDROCK & METAL platform. Punt. Mocht je coverage zoeken voor zaken als punk, hardcore, EBM/Industrial, poprock, fusion, (neo)Folk of anderzijds alternatieve klanken, zoek dan gezellige verder. Daar zijn namelijk andere magazines voor.
 • Stuur ons aub niet ongevraagd muziek of videofiles per e-mail en/of materiaal dat al langer dan zes maanden geleden uitgebracht is.
 • Over interviews en andere mogelijk features: die zijn mogelijk, maar alleen als we echt leuk vinden wat ons wordt aangeboden.
 • Het opsturen van nieuws en/of concert data is altijd mogelijk (alleen NL­/BE dates / Europese festival dates AUB).

Je materiaal, vragen en/of opmerkingen kan je ons via het contactformulier toesturen.

We do not accept physical promo material, unless when agreed upon.

We strongly prefer to have digital promo material delivered to us through the systems below:

 • iPool
 • Haulix
 • Hear The Music

It’s your prerogative of course to offer us material through .rar and/or .zip files, soundclouds, bandcamps, dropboxes and such, but due to the monthly flood of promo material it is almost impossible to review everything thrown at us, so we will indulge in cherry-picking among what’s been offered as such downloads. Sending us your material is appreciated, but no guarantee for review. We do not review online streams of any kind of music.

If you offer us material for review, please be sure to include the information listed below in your mail:

 • Contact details
 • All relevant website, Facebook and other social media URL’s
 • Title release and the release date
 • Short and to the point description of the music
 • Location of the promo material

IMPORTANT! Be sure to include all the requested information. Promo offers that lack this vital information will not be processed.

 • Our core business is HARDROCK & METAL in all shapes, styles and sizes. In other words, when looking for coverage if it is punk, hardcore/metalcore, EBM/industrial, jazzrock, poprock, fusion etc, (neo)Folk, look for magazines that are specialised in those kinds of music. We sure are not.
 • Please do not flood our mailbox with unsolicited music and/or video files and/or material that has been released longer than six months ago.
 • Regarding interviews and/or other features: those are possible, but only if we really like what we hear.
 • You are always welcome to submit your news and concert dates (Dutch-Belgian dates / European festivals only please).

You can submit your material, questions and/or remarks through our contact page.